Për ne

Për ne

DINAMIKA SH.P.K

“DINAMIKA” është ndermarrje me tradite familjare qe merret me kete veprimtari per dy gjenerata. Ky biznes familjare ka filluar te operoj zyrtarisht ne vitin 2002 në komunën e Prizrenit, mirpo familja Dinaj eshte marr me perpunimin e produkteve te mishit qe nga vitet e 70-ta nga i ati i pronarve te tanishme, qe njeherit njihet edhe si themelues i ndermarrjes, Z.Hajredin Dinaj.
Pra, ndërmarrja “DINAMIKA” ka operuar me sukses si biznes individual që nga themelimi (2002) e deri në vitin 2013, ku në Prill të vitit 2013, shndërrohet në korporatë, gjegjësisht në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar – SH.P.K.

Në Nëntor të vitit 2013, “DINAMIKA” SH.P.K. ka qenë përfituese e grantit nga zyra e Komisionit Europiane, ku me ndihmën e këtij granti (si dhe me kapital vetanak) janë bërë investime për ngritjen e objektit të ri të ndërmarrjes, zgjerimin e kapaciteteve përpunuese me makineri moderne dhe me kapacitete më të mëdha përpunuese, janë bërë investime në sistemit e sigurisë së ushqimit me certifikimin dhe implementimin e standardeve nderkombetare ISO 22000:2005 dhe sistemin HACCP etj.

Me ndihmën e këtij granti është bërë edhe rritja e fuqisë punëtore dhe mbështetja e fermerëve të komunës së Prizrenit, ku 10 fermerët më të suksesshëm kanë përfituar subgrante në vlerë nga 3000 euro. Nje korporate e sukseshme si DINAMIKA ku synimi kryesor I saj ka qene dhe eshte ofrimi I produkteve me cilesore dhe me kualitative per konsumatoret, pretendon qe ne te ardhmen te zgjeroj veprimtarine brenda dhe jashte kufijve te Republikes se Kosoves.