Postim

Vizitë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Gjatë vizitës zyrtare nga Agjensioni i Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës.

Inspektuan fabrikën fizikisht dhe bënë kontrollin e të gjitha dokumentacioneve.
Ishte një Vlerësim shumë pozitiv dhe i pranueshëm nga ana e Inspektoriatit.

DINAMIKA SH.P.K do të jetë fabrika e parë në nivel nacional qe do te kaloj ne Kategorinë A.

Rezultat i punës së palodhshme të stafit DINAMIKA SHPK.